Vi har uthyrning av:

Vedklyvar

Vedprocessor

Vedtransportör

Motorsåg

Röjsåg

Bilsläpkärror

m.m.

För mer information ring oss gärna på 070-374 99 74 eller sänd ett e-mail lantbruksteknik@telia.com